Coronaviruset Värmland

Region Värmland går upp i stabsläge – ”ansträngt läge”

Region Värmland beslutade på tisdagen att gå upp i stabsläge, detta då smittspridningen ökat markant i Värmland de senaste veckorna, vilket lett till att fler patienter är i behov av vård på sjukhus.

– Smittspridningen ökar i Värmland samtidigt som vi har ett ansträngt läge på våra sjukhus. Vi måste vara beredda om detta fortsätter i fel riktning, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör

I ett pressmeddelande skriver Regionen att arbete pågår för att ställa om hälso- och sjukvården så att kapacitet finns för att kunna ta hand om ett ökat inflöde av covid-patienter. Man har behövt ställa in ett fåtal operationer, men det rikserar att bli fler om situationen förvärras.

– Det vore mycket olyckligt, men det är något vi måste ta höjd för, säger Lena Gjevert. Alla måste ta sitt ansvar och följa de allmänna råden! Vad var och en gör har betydelse för hur smittspridningen fortsätter att utvecklas. Det finns inget alternativ och handlar faktiskt bara om att bestämma sig, fortsätter hon.


Annons