Arvika Coronaviruset Skola och utbildning Värmland

Ytterligare 4 coronafall på skolbygget – Arbetet återupptas om en vecka

Ytterligare 4 personer på skolbygget i Arvika har konstaterats smittade av covid-19 sedan i fredags. ”Igår måndag hade vi 38 konstaterade fall av covid-19 bland personalen” berättar Sernekes kommunikationschef Johan Live för Arvikamagasinet. Tidigare har Johan meddelat att Serneke har en målsättning om att återuppta arbetet måndagen den 9 november, något han håller fast vid fortfarande. ”Planen är fortsatt att återuppta arbetena måndagen den 9 november” förklarar han.

Serneke förbereder nu åtgärder för att minimera smittspridning när arbetet återupptas. ”Utöver de åtgärder vi har haft sedan i våras har vi en lång lista på åtgärder som vi förbereder och kommer att ha på plats när arbetena återupptas” berättar Johan. En åtgärd som kommer att tas i bruk är att dela upp arbetslaget i olika grupper. ”Vi har gjort ett schema för grupperna med olika tider för när de startar dagen, när de tar raster och när de slutar. Det gör vi för att endast mindre grupper ska träffas i våra gemensamma utrymmen” förklarar han.

Nu utökas också städningen på många sätt. ”Vi har utökad städning, rutiner för hantering av mat och kaffe, ansvariga för avtorkning av bord, möten utomhus etc.” berättar Johan. Vi kommer vidare att ha inskrivning av all personal där de får information om vilka förhållningsregler som finns och alla ska skriva under på att de har tagit del av dem och kommer att följa dessa” säger Johan.

Serneke har haft en tät dialog med smittskyddet i Värmland, enligt Johan Live. ”Vi har gemensamt stämt av lägesbilder och våra planerade åtgärder. De är väldigt nöjda med hur vi hanterat utbrottet så långt” berättade Johan Live för Arvikamagasinet i fredags.