Arvika Nyheter Skola och utbildning

291 namnförslag till Arvikas nya högstadieskola – Då får skolan ett namn

Arvika kommun har nu fått in 291 förslag till den nya högstadieskolan, detta sedan den digitala förslagslådan öppnade den 12 oktober. Ungefär 160 av förslagen är unika förslag, medan resterande liknar varandra på olika sätt.

Förslagslådan öppnade den 12 oktober, och den 31 oktober var sista dagen att lämna in förslag.

Anna Karin Jansson, kartingenjör på Arvika kommun tycker att det är väldigt roligt att så många förslag kommit in, och förklarar att kommunen inte kommer att redovisa vilka namn som var vanligast bland förslagen.

– Det kommer vi inte att redovisa eftersom det inte är en tävling, vi vill bara ha förslag och därför har det ingen betydelse vilka som lämnades in flera gånger, berättar hon.

– Nu kommer kommunens namnberedning att ha möte nästa vecka och efter det lämna förslag på skolnamnet till kommunstyrelsen som sedan tar beslut, berättar Anna Karin.

Man hoppas att namnet på skolan ska vara bestämt före nyår.
– Vi vet inte riktigt än, men vi hoppas på innan nyår, skriver Anna Karin i ett mejl.