Arvika Nyheter Skola och utbildning

Förslag till ombyggnation av Taserudsgymnasiet – ”ökat behov av fler lokaler”

Elevantalet i grundskolan kommer att öka i området Styckåsen-Gate, vilket gör att behovet av fler lokaler för grundskolan ökar. Nu står Taserudsgymnasiet inför en ROT-renovering, meddelar kommunen.

”Här finns nu tillfälle för en ytoptimering som dels innebär nyarenoverade och verksamhetsanpassade lokaler för Taserudsgymnasiet, samtidigt som grundskolans ökade behov av lokaler möts” skriver kommunen.

Förslaget innebär både en ROT-renovering och en verksamhetsanpassning för Taserudsgymnasiets lokaler, vilket kommer att frigöra lokaler som Gateskolan tar över, och ger en lägre driftkostnadsökning för Lärande och stöd, jämfört med om endast en ROT-renovering skulle genomförs. Ett slutgiltligt beslut ska behandlas i kommunstyrelsen den 16 november 2020.