Arvika Näringsliv Nyheter

Bengt Lundin AB faller i högsta instansen – Tjockare plastkasse skattebefrias inte

Bengt Lundin AB ville i en ansökan om förhandsbesked få veta om en typ av platskasse som de avsåg tillverka omfattades av skatteplikt. Bolaget hävdade att kassen var avsedd för varaktigt bruk, och till ansökan fogades varuprov.

I bolagets ansökan står att plastkassen är baserad på återvunnen LLD-polyeten och är betydligt tjockare än en plastkasse av engångskaraktär. Kassen som bolaget avsåg tillverka har en väggtjocklek om 60 mikrometer, till skillnad från en kasse av engångskaraktär som har en väggtjocklek om 35 mikrometer. I ansökan står också att Research Institutes of Sweden (RISE) har testat kassen och godkänt den som en flergångsbärkasse, och att kassen kommer att ha en särskild märkning som visar att den är en godkänd flergångsbärkasse. Enligt RISE kommer kassen att hålla för minst 50 användningar.

I Högsta Förvaltningsdomstolens dom står att Skatterättsnämnden fann att platskassen omfattas av skatteplikt, med följande motivering: ”Kassen har handtag och kommer att förses med respektive detaljhandlares logotyp. Även om plasten är lite kraftigare är kassen till storlek, utformning och material av samma typ som används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära hem varor men inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger”. Skatterättsnämnden har yrkat att förstahandsbeskedet ska fastställas, medan Bengt Lundin AB har yrkat att förstahandsbeskedet ska ändras på så sätt att plastkassen
inte anses vara skattepliktig. Enligt bolaget ska kassen ha en väggtjocklek om
95 mikrometer, och inte 60 mikrometer.

Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att förstahandsbeskedet ska fastställas, då de av lämnade förutsättningar framgår att plastkassens konstruktion och materialval inte på något avgörande sätt skiljer sig från sådana plastkassar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett kommer
att användas ett stort antal gånger. Den kan därmed inte anses vara avsedd för
varaktigt bruk och förhandsbeskedet ska därför fastställas.