Arvika Coronaviruset Nyheter

Skolbygget: Var tredje smittad

En tredjedel av de arbetande vid skolbygget i Arvika har nu konstaterats smittade av coronaviruset. Totalt rör det sig nu om 34 personer som smittats av ett 90-tal arbetare.

Sernekes kommunikationschef Johan Live beättar för Arvikamagasinet att de har som målsättning att återuppta arbetet igen nåndagen den 9 november. ”Till dess kommer vi att förbereda arbetsplatsen för en rad åtgärder som ska minimera risken för smittspridning och att alla ska känna sig trygga att återgå till arbetet” berättar Johan.

Serneke har haft en tät dialog med smittskyddet i Region Värmland, förklarar Johan. ”Vi har gemensamt stämt av lägesbilder och våra planerade åtgärder. De är väldigt nöjda med hur vi hanterat utbrottet så långt” avslutar han.