Arvika Coronaviruset Nyheter

SKOLBYGGET: Då kan verksamheten starta igen

Byggkoncernen Serneke har tagit beslut om att stänga ner verksamheten vid skolbygget i Arvika, detta efter att 17 fall av covid-19 konstaterats bland personalen.

Arbetet med att bygga den nya högstadieskolan i Arvika startade sommaren 2019 och skolan beräknas stå klar till höstterminen 2021, men nu stängs verksamheten ner på grund av ett coronautbrott.

Kommer detta att försena byggprocessen?

”Vad vi vet i dag ser vi inte det. Planen är att verksamheten ska kunna starta till terminsstarten nästa höst. Vi får dock analysera läget framgent tillsammans med smittskyddet i Region Värmland och beställaren Arvika kommun för att avgöra eventuell påverkan på projektet” berättar Johan Live, kommunikationschef på Serneke.