Arvika Värmland

SPRING ÖVER SPÅREN: Staket sätts upp som säkerhetsåtgärd – ”Oerhört allvarligt”

Ett arbete med att sätta upp staket längs järnvägen förbi stadsparken och Sågudden har påbörjats. Staketet sätts upp med anledning av att folk har sprungit över järvägsspåren, något som Peter Adolfson, Gatu- och Trafikansvarig i Arvika menar är oerhört allvarligt.
Det finns upptrampade stigar på och runt banvallen som leder över spåret på många ställen” berättar han.

FOTO: SAKEUS BERG.

”oerhört allvarligt”

Peter Adolfson berättar att det är förbjudet att springa över spåren och att gena över järnvägsspår. ”Det är oerhört allvarligt att göra det. Jag får samtal från privatpersoner som ser att det är småspring, och ännu värre, man har uppmärksammat att staketet som redan finns uppsatt sedan tidigare klipps upp för att kunna gena över järnvägen. Bland annat på Solvik” berättar han.

”Dagens persontåg är så tysta att det inte hörs när de kommer förrän de är alldeles inpå, det är ett livsfarligt tilltag att gå över eller på järnvägsspåret”, förklarar Peter.

Träd och buskage tas ner

Just nu håller man på att ta ner buskage och träd längs gång- och cykelbanan mellan Kattviken och järnvägen, för att kunna utföra arbetet. ”Vissa av träden kommer att sparas och återplanteras” skriver kommunen. När staketet väl är på plats är planen att man ska plantera nya gröna växter.

”hade inte finansiering

”Trafikverket har på eget initiativ initierat ett projekt som startade och byggdes i fjol där kommunen var med och delfinansierade staket som sträckte sig från Hamngatan och västerut till ‘Kyrkbron’ ”, berättar Peter, och fortsätter: ”Sträckan Viksälven-tunneln under järnvägen till Sågudden var inte uppmärksammad av Trafikverket och de hade inte finansiering till den sträckan då”.

Kommunen avsatte pengar

Peter Adolfson berättar att Arvika kommun hade avsatt pengar för att sätta staket hela sträckan mellan Viksälven och ”Kyrkbron” redan för 2019, och att han var överens med trafikverket att fortsätta 2020 på den sträckan som byggs nu. ”Pengarna i kommunen överfördes till i år då vi tycker att det är angeläget, och likaså tycker Trafikverket” berättar Peter. ”Sträckan mellan ‘Kattgluggen’ och tunneln vid Sågudden var inte med i Trafikverkets projekt, men jag uppmärksammade Trafikverket om detta, så nu är även den sträckan med” fortsätter han.

Peter berättar att Trafikverket för många år sedan säkrade med staket vid broar och bergsskärningar utefter spåret mellan Degerfors och riksgränsen. Han är säker på att det det finns fler projekt i Värmland som behöver utföras, stänglas eller säkra passager över järnvägar, berättar han.