Arvika Nyheter Värmland

Almsjuka tvingar kommunen att ta ner träd

Allén vid Östra Esplanaden i Arvika. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

Ett träd i allén längs Östra Esplanaden har fått almsjuka, vilket gör att kommunen nu tvingas ta ner några träd för att förhindra att sjukdomen sprids. ”I värsta fall skulle spridningen kunna göra att hela allén dör” skriver kommunen på sin hemsida. Det finns också en kastanj som har fått kastanjblödarsjuka, vilken kommunen också kommer att ta ner. ”Träden kommer att ersättas med nya, friska träd som är resistenta mot almsjuka” meddelar kommunen.

Måste söka tillstånd

Kommunen kommer behöva söka tillstånd hon Länsstyrelsen för att ta ner träden, detta eftersom allén längs Esplanaden är biotopskyddad. ”Detta är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter och för omväxling i landskapet är speciellt skyddade” skriver kommunen.

ANNONS