Arvika Nyheter Värmland

Reportage: Förskola nyinvigd med två nya avdelningar – ”Stor skillnad”

På fredagen invigdes den nyrenoverade förskolan Fågelsången.

På fredagen invigdes den nyrenoverade förskolan Fågelsången. Linda Hansen Grundel klippte bandet tillsamamns med förskolebarnen.

Linda Hansen Grundel klippte bandet när förskolan invigdes. Foto: Sakeus Berg

Två nya avdelningar har byggts till, och förskolan har nu tre avdelningar. Duvan, Lärkan och Svalan. Namnen hör ihop med förskolans namn. Avdelningen som fått namnet Duvan fanns redan före utbyggnaden, men nu har man byggt till ytterligare 2 avdelningar. De två nya avdelningarna Lärkan och Svalan är i princip identiska med varandra, men Duvan har inte gått att få likadan eftersom den redan var byggd.

I de två nya avdelningarna, Lärkan och Svalan får det plats 18 barn, och på Duvan 15 barn, berättar Monica Lundberg, förskollärare på förskolan Fågelsången. I varje avdelning finns tre personal tillgängliga, det innebär en personal per sex barn i de två nybyggda avdelningarna, och en personal per fem barn i Duvan, där mindre barn vistas som är mer krävande och behöver mer hjälp. Alla avdelningar är ungefär 150 kvadratmeter stora i golvyta, när personalytor är borträknade.

Anledningen till utbyggnaden var att man såg att det fanns behov för det redan från början, berättar Elisabet Björklund, som är barnomsorgschef på Arvika kommun. Från första början tillät detaljplanen i området inte en utbyggnad. Därför fick man ändra detaljplanen, en process som pågick länge, enligt Elisabet. Men i Oktober 2019 var detaljplanen klar.

Förskolan har också en större utegård runt byggnaden där barnen kan leka. Foto: Sakeus Berg.

Monica Lundberg har arbetat på förskolan Fågelsången sedan den öppnade i mars 2015. När detaljplanen blev klar 2019 flyttade förskolan till Rosengården medan två avdelningar bygdes ut.

Den 1 september 2020 kunde personalen flytta in i de nya och renoverade lokalerna, och den 7 september kunde barnen ta del av lokalerna. Monica Lundberg tycker att det är stor skillnad att ha tre avdelningar mot endast en som man haft sedan 2015. ”Det är lättare om personal blir sjuk att samarbeta och hjälpas åt när man har 3 avdelningar” säger hon.

Föräldrar som har behov av att ha barnen på förskolan längre har nu möjlighet till det, eftersom man kan hålla öppet längre på dagarna, något som inte alla förskolor med färre avdelningar har.

Förskolans tre avdelningar har flera mindre lekrum där barnen kan leka och pyssla. Foto: Sakeus Berg

Förskolan har flera små rum istället för några större rum. ”Ljudnivån blir mindre och barnen kan leka mer koncentrerat” säger Monica Lundberg. Taket i avdelningen Duvan, som tidigare var mycket högt, har sänkts vilket bidragit till en sänkt ljudnivå.

Förskolans personal medverkade på invigningen. Foto: Sakeus Berg.