Arvika Coronaviruset Nyheter Sverige Värmland

Nationellt besöksförbud på äldreboenden hävs

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbud som har rått på landets alla äldreboenden sedan den 1 april i år.

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbud som har rått på landets alla äldreboenden sedan den 1 april i år. Arvika kommun, samt varje enskilt boende har med utgångspunkt i myndigheternas föreskrifter tagit fram lokala rutiner och riktlinjer som är anpassade utifrån de egna förutsättningarna.

Det hävda besöksförbudet betyder dock inte att coronapandemin är över: ”Coronapandemin är dock långt ifrån över, vilket gör det fortsatt viktigt att vi alla hjälps åt och följer de riktlinjer och allmänna råd som ges från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskydd, för att minska risken för ökad smittspridning bland våra äldre”, skriver kommunen på sin webbplats.

En sak som är gemensam för alla landets boenden är att alla besök måste bokas på telefon och att endast två besökare eller brukare kommer att tillåtas, max en gång per dag under särskilda besökstider. Att hålla minst två meter avstånd, ha noggrann handhygien och avhållsamhet från fysisk kontakt är fortsatt av största vikt. ”Är omständigheterna sådana att ett mindre avstånd än två meter behövs kommer besökaren att ges ett visir. På varje boende kommer det även att finnas personal som tar emot och följer besökarna till brukaren” skriver kommunen.

Precis som tidigare är det ett krav att man som besökare måste vara helt symtomfri, och man får inte heller ha någon med konstaterad covid-19 i det egna hushållet. Det är även viktigt att rådgöra med och fråga personalen vad som gäller för just det aktuella boendet då förutsättningar och rutiner skiljer sig åt.