Arvika

STÖRANDE BILTRAFIK: Förbudet utökas och förlängs

Förlängs till 2021

Förlängs till 2021

Trafikavstägningarna i Arvika innerstad kommer att förlängas och utökas från och med den 1 oktober. Det skriver Arvika kommun på sin webbplats. De avstängningar som gällt 1 juli – 30 september kommer att förlängas och gälla till och med 31 oktober 2021.

Annons

”ett allt större problem”

”Människor som bor centralt i Arvika upplever det som ett allt större problem med hög musik från rundkörande bilar kvälls- och nattetid. Många får sin nattsömn störd, och vi kan också se en ökning av andra samhällsproblem som skadegörelse, fylleri och otrygghet. Trots sommarens trafikavstängningar har situationen inte blivit bättre” skriver kommunen.

Resor ska tas snabbast möjliga väg

Precis som det tidigare förbudet gäller det nya inte för en skälig resa till eller från sin bostad, för personer med
handikapptillstånd, trafik för yrkesutövande, för övernattande gäster på hotell eller motsvarande. Alla dessa resor ska också tas snabbast möjliga väg.

Annons

Förbudet gäller från 23:00 till 06:00 på rödmarkerade sträckor. Bild: Arvika kommun

Motorintresserade medborgare

Kommunen skriver om Arvikas tradition av motorintresserade medborgare: ”Arvika kommun tillsammans med Polisen vill att Arvika ska vara en trygg och trevlig plats – för alla. Vi har därför påbörjat ett långsiktigt arbete tillsammans med motorklubbar och föreningar, för att ta vara på det motorintresset som finns på bästa sätt”

”Tillsammans fortsätter vi arbete med medborgarlöftet som innebär att kommunen, Polisen och socialen vill förbättra tryggheten i Arvika centrum. Vi samverkar även kring ett nytt regelverk för Polisen att kunna bötfälla de fordon som spelar för hög musik tillsammans med andra kommuner i Värmland och Dalarna” skriver kommunen.

Annons

Annons