Arvika Brott och blåljus Nyheter Värmland

Schaktade kommunens mark och byggde pir – Polisanmäls

Arvika kommun har gjort en polisanmälan efter att någon schaktat ett 20 gånger 80 meter stort strandområde och byggt en pir på ett område som kommunen äger och som kan påverka växter och djur negativt.

Annons

Arvika kommun har gjort en polisanmälan efter att någon schaktat ett 20 gånger 80 meter stort strandområde och byggt en pir på ett område som kommunen äger och som kan påverka växter och djur negativt.

Arvika kommun har fått in synpunkter om någon som tagit ner träd och sly på ett strandområde vid Kyrkviken. Det är ett område på 20 gånger 80 meter som schaktats, berättar Ida Svensson, som är samhällsbyggnadschef på Arvika kommun.

Förutom att området schaktats har man dessutom fyllt upp med jord längs trädstammar och byggt en pir.

Efter att kommunen tog emot synpunkterna åkte de ut till området för att göra en besiktning. På plats såg de att någon tagit bort träd på ett område och byggt en pir.

Det är ett område på 20 gånger 80 meter som har schaktats. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet.

Kommunen gör polisanmälan

Nu har kommunen gjort en polisanmälan om brott mot miljöbalken och brottsbalken eftersom man inte får göra något i strandlinjen som påverkar växter och djur negativt, och därför att någon olovligen använt kommunens mark. Anmälan gäller olovlig användning av kommunens mark, olovlig vattenverksamhet och brott mot strandskyddsbestämmelser.

Annons

Kommunen har gjort en polisanmälan efter att ha gjort en besiktning av platsen. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

”Måste utredas vidare”

”Detta måste utredas vidare. Vem eller vilka som gjort detta vet vi inte, men det är inte gjort för hand, det är gjort med maskiner” säger Ida Svensson.

Kommunen har också gjort en anmälan till Myndighetsnämnden som är kommunens tillsynsmyndighet.

Annons

”Det blir polisen och myndighetsstaben som nu får ta ställning”

”Jag tänker att det blir polisen och myndighetsstaben som nu får ta ställning” skriver kommundirektör Hans Karlsson om incidenten. ”Jag har inte varit på platsen, men har fått det beskrivet för mig” skriver han.

Annons

Annons

Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet