Arvika Brott och blåljus Värmland

Arvika kommun gör polisanmälan

Brott mot miljöbalken

Arvika kommun har gjort en polisanmälan gällande brott mot miljöbalken och brott mot brottsbalken efter att en medborgare i området Ingesund gett en kundsynpunkt till kommunen.

Anmälan gäller olovlig användning av kommunens mark, olovlig vattenverksamhet och brott mot strandskyddsbestämmelser. Exakt vad som inträffat är oklart, men kommunen har även gjort en anmälan till Myndighetsnämnden som är kommunens tillsynsmyndighet.

Läs hela reportaget här