Arvika Nyheter

CSK-bygget i Karlstad har gått igenom

Idag klubbade regionfullmäktige genom en renovering av Centralsjukhuset i Karlstad med en investering på 7 miljarder som ska genomföras mellan åren 2020 och 2036. Bakgrunden till förslaget är bland annat att flera av husen på Centralsjukhuset är gamla och att lokalerna behöver ses över för att stödja vårdens utveckling framåt.

Annons

Annons

”Då nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga för dagens hälso- och sjukvård eller anpassade enligt dagens krav föreslås ett projekt genomföras med fokus på helhetslösning för CSK” står i regionstyrelsens protokoll. Ombyggnationen omfattar 3 nya sjukvårdsbyggnader, ett parkeringshus, teknikbyggnader,
ombyggnationer i befintligt bestånd, ett antal rivningar och under genomförandet även 2 temporära evakueringslokaler. ”Då projektet kommer att löpa över lång tid och bygger på ett helhetsgrepp behöver de olika etapperna kunna överlappa varandra. Utöver etapperna måste visst renoveringsarbete utföras senare” står i protokollet.