Arvika

Bekämpningsmedel i kommun-vatten – Startar extern utredning

Sunne kommun meddelade på onsdagen att halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol har påvisats i råvattnet i Örjeviks vattenverk i det senaste provet. Enligt kommunen finns det inga spår i dricksvattnet och ingen hälsorisk finns i nuläget. Kommunen startar en extern utredning och utökar provtagningen.

I dagsläget finns inget svar på var bekämpningsmedlet kommer ifrån. Tidigare provtagningar, som genomförts sedan 2002, har inte påvisat bekämpningsmedlet, berättar kommunen.

– Det finns inga spår i dricksvattnet hos användare och det finns ingen hälsorisk i nuläget. Däremot utökar vi provtagningen till en gång i veckan och startar omgående en extern utredning. Vi behöver ta reda på hur vattenverkets process skulle kunna förses med filtrering för att reducera bekämpningsmedlet, säger Hans Nilsson, enhetschef för vatten & avlopp i Sunne kommun.

Öjerviks vattenverk försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten.