Arvika Värmland

Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Annons

Annons

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen beslutade under tisdagen att från och med den 1 oktober upphäva det nationella besöksförbud som rått sedan den 1 April i år. Detta innebär att det från och med den 1 oktober kommer att vara möjligt att besöka kommunens äldreboenden.

Arvika kommun vill poängtera att pandemin inte på något sätt är över. ”Det är allas vårt fortsatta ansvar att inte besöka våra anhöriga om vi uppvisar några symptom. Inte heller att rusa till våra boenden, utan ta det i sakta mak och respektera de eventuella lokala anvisningar och rutiner som kommer kunna bli” skriver kommunen.

Annons

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter, checklistor och annan allmän information kring hur denna reglerade hantering av besök på äldreboenden ska ske för att smittspridningen inte ska öka.

– Så fort våra verksamheter har fått ta del av dessa föreskrifter kommer respektive äldreboende att ta fram rutiner och informationsmaterial utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, berättar Kristin Norrgård, avdelningschef inom Vård och omsorg.

Annons