Arvika Nöje/Kultur Värmland

Arvika påbörjar processen med att ta fram ny konst till torget

Nytt konstverk ska skapa möjligheter för reflektion och fantasi.

Fågelmannen på torget i Arvika. Bildkälla: Arvika kommuns bildarkiv

Nu börjar steg ett i processen med att ta fram ny konst till torget i Arvika. Det nya konstverkets kommer att placeras på torgets nordvästra del och ska skapa nya möjligheter och förutsättningar för reflektion, och fantasi, bland annat. Tanken är att verket ska vara klart för invigning inom ett år.

Konstnärer får lämna in intresseanmälan

Nu börjar steg ett i processen, där man låter yrkesverksamma konstnärer lämna in en intresseanmälan för uppdraget. Kommunen betonar också att delaktighet ska vara ett nyckelord där de som använder torget som mötesplats ges möjlighet att delta i konstnärens arbete till det som slutligen blir ett nytt konstverk.

Ska skapa förutsättningar för reflektion

Det nya konstverket kommer att placeras på torgets nordvästra del, och kommunen skriver att man vill att konstverket ska skapa nya möjligheter och förutsättningar för reflektion, fantasi, möten över generationer och bidra till samvaro och rörelse i det offentliga rummet.

Viktigt med samspelet

”Det är väsentligt att verket samspelar med torgmiljön, dess historia, förhåller sig till ‘Fågelmannen’ och Arvikas traditioner kring konst, konsthantverk och musik” skriver kommunen. Konstverket ska också vara hållbart och kunna hålla genom alla årstider. Dessutom ska det vara sittvänligt, precis som konstverket ”fågelmannen”.