Arvika Sverige Värmland

LJ Fastigheter om EPA-huset

Fastighetsägaren berättar om planerna

EPA-huset i Arvika centrum röstades nyligen fram som Värmlands fulaste byggnad av Arkitekturupproret på Facebook. Detta har fått reaktioner på sociala medier, och Arvikamagasinet har frågat fastighetsägaren och kommundirektören vad de tycker om det.

– Ja, EPA-huset väcker sannerligen känslor. I sommar har det använts till en uppskattad utställning. Själv hade jag hellre haft kvar det hus som stod där tidigare, Bergenholtz konditori, förklarar kommundirektör Hans Karlsson.

Bergenholtz konditori, Arvika 30 januari 1924. Foto: Arvika kommuns bildarkiv.
EPA-huset i Arvika Augusti 2020. Foto: Liisa Mellerdal.

– Vi tycker att kontrasten mellan den fantastiska utställningen som just nu visas i byggnaden och vinsten som Värmlands fulaste byggnad är spännande. Byggnaden är tidstypisk och representerar andra värden i sin utformning än vad som anses vara tilltalande i dag. Sen vad som är vackert låter vi betraktaren avgöra, förklarar Sara Fernqvist, strategisk chef på Lennart Johansson Fastigheter.

– Men intressant är det! Byggnaden med dess fasad omfattas av vissa regleringar gällande vilka förändringar som får göras då den anses ha ett samhällshistoriskt värde. Därmed bör vi vara varsamma i alla förändringar som görs exteriört” förklarar Sara.

Sara berättar att LJ Fastigheter för diskussioner kring byggnaden med olika aktörer och att deras förhoppning är att kunna fylla den med liv och rörelse.

– Arvika är framtiden!, avslutar hon.