Arvika Värmland

Inget skolfoto för högstadieskolorna

En konsekvens av GDPR

Det blir ingen skolfotografering för Arvikas högstadieskolor i år. Anledningen är att kommunens avtal med fotoföretagen löper ut, och med anledning av GDPR väljer man att inte förnya avtalen.

David Johannesson, Administratör på Estetiska skolan berättar mer om anledningen till att skolfotograferingen uteblir i år:

Vad är den största anledningen till att skolfotot uteblir?

För vår del på Estetiska skolan är det för att ingen skolkatalog blir av eftersom kommunens skolor ställt in skolfotot. Däremot gör vi en egen fotografering av alla elever om några veckor för att personalen ska ha tillgång till bilder på alla elever när de för närvaro, resultat, sätter betyg och så vidare.

Annonser

Tror du att fotograferingen kommer att bli av nästa år?

”Nej, jag tror att kommunen har tagit ett tillsvidarebeslut om detta, men jag vet inte”

Har den pågående pandemin och risken för smittspridning påverkat beslutet?”

”Nej, det tror jag inte. För kommunens del var beslutet taget innan pandemin drabbade oss”.