Arvika

Växtöar ska rena Kyrkviken från lösa föroreningar

Anläggningen av flytande våtmarker, eller växtöar som de också kallas kommer snart att börja i Kattviken och vid Sävsjökanalens utlopp. Växtöarna kommer att rena vattnet från lösa näringsämnen och föroreningar.

Arvika kommun skriver att Kyrkvikens vatten är av dålig kvalité och att växtöarna kommer att ge ett fint inslag i vattenmiljön samtidigt som de renar vattnet.

”Kyrkvikens vatten är av dålig kvalitet och sjön är drabbad av både övergödning och syrebrist. Bidragande orsaker är föroreningar och näringsämnen som spolas ut i sjön vid kraftig nederbörd. I och med de klimatförändringar som sker så väntas intensivare regn under kommande år. Detta orsakar i sin tur snabbare avrinning till sjön, vilket försämrar kvaliteten ytterligare” skriver kommunen.

Anläggningen börjar på tisdag vecka 36 och väntas pågå i en dryg vecka. I samband med anläggningen kommer skärmbassängerna vid Kattvikens- och Sävsjökanalens utlopp att färdigställas.

– Det ska bli jätteroligt att se de flytande våtmarkerna på plats och att skärmbassängerna blir helt färdiga. Det är nu som anläggningarna kan göra sin fulla funktion och hjälpa till att få en bättre vattenkvalitet i Kyrkviken, säger Josefin Andersson, utredningsingenjör Teknik i Väst AB.

”Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder. Utredningar av lämplig åtgärd har gjorts och åtgärden som valdes var så kallade skärmbassänger med flytande våtmarker” skriver kommunen. ”En skärmbassäng består av skärmväggar som styr flödet med täta dukar och skapar en sedimenteringsvolym i bassänger där näringsämnen och föroreningar avskiljs från utflödet och belastar därmed inte Kyrkviken. På så vis minskas fosforsbelastningen på Kyrkviken. Flytande våtmarker renar vattnet från fosfor samt lösta föroreningar”