Arvika Värmland

5 skolor drar sig ur stadsfinansierat projekt

Varje år hålls ett hågkomstprojekt i regi av SKMA, svenska kommitén mot antisemitism. I projektet får elever i årskurs 9 följa med på en resa till Polen där eleverna får besöka olika platser kopplade till Förintelsen. Man kommer bland annat att besöka Auschwitz. Det ingår också seminarium i utbildningen, före och efter resan där eleverna får lära sig mer om rasism och antisemitism och förbereda sig för resan. Efter resan får eleverna berätta det de lärt sig och upplevt vidare till andra elever.

5 skolor i Arvika och Eda kommun drar sig nu ur projektet. Gunnarsbyskolan och Hierneskolan i Eda kommun, och Centralskolan, Kyrkebyskolan och Estetiska skolan i Arvika kommun. Dessa skolor ansökte redan i våras om att få delta i projektet i år igen.

Helén Fjaestad är lärare på Estetiska skolan, och berättar att anledningen till att man dragit sig ur projektet är att man inte vill utsätta eleverna eller personal  för de risker det kan innebära att träffa nya personer och vara i nya miljöer. ”De andra skolorna drar sig ur av samma anledning, men vi hoppas alla att vi kan få chansen igen om läget med Covid 19 känns mer stabilt. Men när är det ju ingen som vet tyvärr”

”Den mest centrala delen i projektet är resan till Polen och besöken vid olika platser med koppling till Förintelsen, men med tanke på situationen med Covid-19 och det faktum att antal kända fall ökar i Polen liksom i många andra europeiska länder, så fattades nyligen beslutet att hoppa av” säger Fredrik Sefton, lärare på Estetiska skolan.

Fredrik hoppas att åter få chansen att delta i projektet längre fram, när pandemin är under kontroll, men förklarar att det just nu är omöjligt att säga när det skulle kunna vara.

”Det hänger också mycket på att Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA får pengar från regeringen för att kunna fortsätta sitt arbete med hågkomstprojekt och resor. Det känns tråkigt att många elever på grund av detta, åtminstone just nu, går miste om en väldigt intressant och angelägen resa och utbildning,men samtidigt vet jag att ovan nämnda skolor kommer att fortsätta arbeta mot antisemitism och rasism utifrån den kunskap och inspiration som vi fick under förra årets hågkomstprojekt i SKMA:s regi”.