Arvika Brott och blåljus Värmland

Kommunen ska diskutera ytterligare åtgärder – polisen får in fler samtal än tidigare

I juni bestämde kommunen att man skulle utvidga avstängningen av innerstaden, för att minska störande trafik.

Annonser
Annonser

Arvika kommun och polismyndigheten i Arvika har nu hållit ett möte för att utvärdera den utökade avstängningen av innerstaden nattetid. ”Utvärderingen visar att avstängningarna inte har varit tillräckliga och många boende får fortfarande sin nattsömn störd av höga ljudnivåer, vilket var bakgrunden till att beslutet togs i slutet av juni” skriver kommunen på sin webbplats.

I juni fick polismyndigheten i Arvika in 56 samtal till polisens ledningscentral om höga ljudnivåer. Detta var innan avstängningen började gälla. Under juli, efter att den utökade avstängningen börjat gälla, hade samtalen ökat till 68 stycken, skriver kommunen.

Kommunen diskuterar tillsammans med polismyndigheten i Arvika ytterligare åtgärder för att se till att boende i Arvika innerstad kan få den nattsömn de behöver och för att få en tryggare miljö. Arbetet med åtgärderna kommer att pågå under hösten och flera aktörer kommer att delta. En dialog ska påbörjas med olika intressenter för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt, skriver kommunen.