Arvika Coronaviruset Värmland

Minskning av coronafall i Karlstad och Arvika

Folkhälsomyndigheten rapporterar under torsdagen in två nya fall av corona i Arvika. Det är en minskning från föregående veckas rapport, då 7 fall av corona rapporterades. Totalt antal fall i Arvika ligger nu på 94. I Karlstad har antalet inrapporterade fall också minskat sedan föregående veckas rapport. 12 fall har rapporterats in, en minskning med 50% från föregående veckas rapport, då 24 fall rapporterades. Det är det näst lägsta antal fall som rapporterats in från Karlstad sedan vecka 20. Totalt har 377 fall av corona rapporterats från Karlstad kommun