Coronaviruset Värmland

Region Värmland övergår till Stabsläge, lämnar förstärkningsläget

Region Värmland lämnar nu ett förstärkningsläge som de varit i under närmare 4 månader, och återgår till ett stabsläge istället. De har dock beredskap i händelse att läget förändras.

Region Värmland skriver i ett pressmeddelande att de lämnar det förstärkningsläge som de haft sedan mitten av mars, går tillbaka till et stabsläge. ”Rent praktiskt innebär det inga förändringar i nuläget. Det är något lugnare för stunden vad gäller covid-19, men att allt fler söker vård som vanligt innebär att trycket på den ordinarie hälso- och sjukvården ökar”, säger Lena Gjevert, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör.

Har gått åt rätt håll”

”Under de senaste veckorna har det sakta men säkert gått åt rätt håll med färre patienter på sjukhus. Vi hoppas att det fortsätter så, men det bygger på att vi alla tar vårt ansvar, håller social distans och sköter vår handhygien. Det är bara tillsammans vi kan ta Värmland ur coronautbrottet”, säger Lena Gjevert.

Region Värmland skriver att de bevakar utvecklingen av pandemin och har beredskap i händelse att läget skulle förändras. 13 534 prover har tagits hittills och 1 001 fall av covid-19 har bekräftats i Värmland. 71 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.