Coronaviruset Sverige

Var femte vill arbeta mer hemifrån efter krisen.

En undersökning som Ipsos gjort för DN visar att var femte, 19 procent vill arbeta mer hemifrån även efter coronakrisen. Av de som bor i storstäder som svarat är andelen större, 28 procent.

Det finns dock de som vill arbeta mindre hemifrån efter att pandemin är över. Undersökningen visar nämligen att 14 procent vill arbeta mindre hemifrån när restriktionerna är över.

Undersökningen visar också att 52 procent har arbetat hemifrån eller på distans i storstäderna under perioden mars-maj, medan 36 procent gjort det under perioden september-februari. 

Man har genomgenomförts av egenföretagare/förvärvsarbetande under perioden andra till femtonde juni. Undersökningen genomfördes bland förvärvsarbetande/egna företagare under perioden 2-15 juni. Intervjuerna har gjort med hjälp av SMS med svarslänk, i kombination med intervjuer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Källa: DN/Ipsos